phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com
ROTA Mühendislik ve Danışmanlık

Danışmanlık alanında faaliyet gösteren bağımsız, tarafsız özel bir kuruluştur.

icon EBRD DESTEKLERİ

Küçük İşletme Destek programı, İşletme Danışmanlık Hizmetleri (BAS) programı ve İşletme Geliştirme Programından (EGP) oluşmaktadır. BAS programı şirketlerin performans ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için yerel danışmanlar yardımıyla belli iş alanlarında destek sağlamaktadır.


icon ORAN

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.


icon KOSGEB DESTEKLERİ

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
HAKKIMIZDA

Rota Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd Şti 2002 yılı sonlarında faaliyetine başlamıştır. Etkin, verimli ve sürekli büyüme amaçlı yapısıyla gerek değişik konulardaki üretim sektörüne gerekse hizmet sektörüne danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Geniş danışman kadrosu ve sürekli öğrenen organizasyonu sayesinde hizmet verdiği bölgede lider olmayı başarmıştır.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Müşteri bilgi ve belgesinin gizliliğine riayet etme,
İş ve ahlak kurallarına riayet etme,
Mesleki kurallara riayet etme,
Sözleşme kurallarına riayet etme,
Tarafsızlık ve bağımsızlık,
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlama,
Sürekli takip ve yeniliklerden müşterilemizi haberdar etme,
Öğrenen organizasyon yapımızla müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet verme ilkelerimize uymayı taahhüt ederiz.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Önce Müşteri Memnuniyeti; Titiz, hassas, disiplinli, gizlilik ilkelerine uygun ve öncelikle kendimizin gurur duyacağı, müşteri beklentilerini aşan sonuçlarla müşterilerimizi memnun ederiz.

Yaratıcı ve Yenilikçi Olmak; Tüm kadromuzla yaptığımız her işte yaratıcı, gelişmeleri sürekli yakından takip eden, araştıran, birbirimizi gelişim için hırslandıran, denemekten ve sınırlarını zorlamaktan korkmayan daha iyisi olabileceğini unutmadan çalışırız.

Danışmanca Yaklaşım; İnançlarımızı ve yaklaşımımızı gösteren en iyi gösterge davranış tarzımız ve çevremiz için oluşturduğumuz örnektir. Gerek çalışma alanımızda gerek müşterilerimizin yerinde danışmanlık mesleğinin saygınlığını arttıracak şekilde davranırız.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar; ROTA, verdiği tüm hizmetlerde konusuna hakim hem teorik hem pratik deneyimi olan işini gerçekten seven, yaptıkları her işten gurur ve tatmin duymak isteyen, her biri partner olmaya aday yüksek nitelikli sürekliliği olan danışman kadro ile çalışır.

Sürekli Gelişim; Verdiğimiz tüm hizmetlerde her gün işimizi bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışarak yarını mükemmelleştirmeye çalışırız. Performansımızı sayılarla ölçüp gelişimimizi kanıtlar, yeni gelişim fırsatlarını yakalarız.  


HYB ve MARKA TESCİL BELGELERİMİZ

gallery 1 gallery 1

HİZMETLERİMİZ

 • gallery 1
 • En iyi işler ortak bir vizyonla tek bir birim olarak hareket edenlerdir. Bunun kapsamında bilgi paylaşımı, karşılaştırmalı değerlendirme, ekip çalışması ve en üstün kaliteye ve çevresel ilkelere uygun hareket etme bulunabilir.[...]

 • gallery 2
 • Ürün Belgelendirme Danışmanlığı

  Ürün belgelendirme ürününüzün ya da hizmetinizin ilgili standartlara veya pazar gerekliliklerine uygunluğunun kontrolüdür. Bu bazı pazarlarda zorunlu bazılarında ise gönüllüdür. Doğru pazara doğru belgeyle çıkmak kritik bir konudur. [...]

 • gallery 3
 • Destek Başvuruları İçin
  Proje Hazırlama Danışmanlığı

  İşletmelerimizin küresel rekabet şartlarını iyileştirmek amacıyla gerek yurtiçi kurumlarımız gerekse yurtdışı destek kurumları çeşitli hibe veya geri ödemeli destekler vermektedir. ROTA olarak firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler hazırlayarak bu projeler için uygun destekler bulmaktayız. [...]

 • gallery 4
 • Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

  Globalleşme ile birlikte sınır tanımayan rekabet; kaliteyi, gelişimi ve bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, bir başka deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir.[...]


BİZE ULASIN
Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi Turan Sokak Turan Plaza'da bizi bulabilirsiniz.

Rota Mühendislik Danışmanlık SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

icon 1 CUMHURİYET MAHALLESİ MİLLET CADDESİ TURAN SOKAK TURAN PLAZA KAT:4 NO:8/16 MELİKGAZİ KAYSERİ

icon 2 +90 352 222 51 37

icon 2 info@rotakalite.com

   
icon
Kalite kullanıma uygunluktur.


Kalite müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemelidir.


Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir.


Kalite bir mal ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdır.