phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

CE İŞARETLEMESİ


Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden diğer ülkeler için Avrupa Uygunluk (Conformité Européenné) anlamına gelir.

Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan direktifler kapsamında birçok ürünün sağlık, güvenlik, emniyet konularında Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve bu sayede ürünün serbest dolaşımının mümkün hale gelmesi amaçlanmıştır.

CE İşareti, AB'nin, teknik mevzuat uyumunun sağlanması için, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli işlemlerden geçtiğini gösteren işarettir.

Bu direktif ve yönetmelikler ülkemiz tarafından 2002 yılından itibaren sırasıyla uygulamaya konulmuştur.

CE İşareti / Belgesi Gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri

• 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
• 2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
• 89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
• 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
• 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
• 93/15/AT Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
• 95/16/AT Asansör Yönetmeliği
• 2006/95/AT LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği
• 93/42/AT Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
• 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
• 90/384/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
• 89/686/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
• 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
• 1999/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
• 94/25/AT Gezi Tekneleri Yönetmeliği
• 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
• 2009/48/AT Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik


CE İşaretlemesi Çalışmalarında Kullanılan Modüller
Modüler Yapı
Ce İşaretleme

A. Üretimin İç Kontrolü
B. Tip İncelemesi
C. Tipe Uygunluk
D. Üretim Kalite Güvencesi
E. Ürün Kalite Güvencesi
F. Ürün Doğrulaması
G. Birim (Ürün) Doğrulaması
H. Tam Kalite Güvencesi


CE İşareti / Belgesini Kimler Kullanabilir?
Yukarıda belirtilen Yeni Yaklaşım Direktifleri'ne giren bütün ürünlerde ve bu ürünleri üreten bütün kuruluşlara uygulanabilir.