phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

EBRD (EUROPEAN BANK RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) DESTEKLERİ

< style="float:left; position: relative;top: 18px;" alt="" />

Küçük İşletme Destek programı, İşletme Danışmanlık Hizmetleri (BAS) programı ve İşletme Geliştirme Programından (EGP) oluşmaktadır. BAS programı şirketlerin performans ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için yerel danışmanlar yardımıyla belli iş alanlarında destek sağlamaktadır. İşletme Geliştirme Programı (EGP) ise gelecekte konularında pazar lideri olabilecek potansiyele sahip işletmelere en iyi yönetim uygulamalarını uluslararası uzmanların yardımıyla tanıtmaktadır. SBS, sermayesinin çoğunluğu yerli ve yönetimi özel sektörde olan, en az iki yıllık geçmişi bulunan, yüksek büyüme potansiyeli olan ve projeyi sahiplenmiş güvenilir yöneticilere sahip işletmelerle/üretim tesisleriyle çalışmaktadır. SBS askeri ürünler, kumar veya tütün piyasasındaki şirketler veya finansal kuruluşlarla çalışmaz.
İşletme Danışmanlık Hizmetleri (BAS), işletmelere pazar analizi, markalaşma, yeniden yapılanma, İK, satış, bilgi-iletişim teknolojileri, mühendislik çalışmaları ve kalite sertifikasyonu ve benzeri konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

BAS Başvurusu için İşletme Kriterleri
► Maksimum 250 çalışan sayısı
► Yürürlükte bulunan Hibe Oran Matriksine (maksimum 10.000 Euro hibeye kadar) uygun olarak toplam proje maliyetinin % 25- %75'ini karşılayabilecek ödeme yapabilmesi
İşletme Geliştirme Programı (EGP), şirketlere organizasyon ve yönetim, operasyonlar, satış ve pazarlama ve finans konularında birçok farklı hedefe odaklanarak yapısal değişiklik yapmaları ve yeni iş becerileri geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.

EGP Başvurusu için İşletme Kriterleri
► Tercihen 100 -500 çalışana sahip
► LCirosu 50 milyon Euro dan az
► Toplam proje maliyetinin %10 - %50'sini karşılayabilecek ödeme yapabilmesi