phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması

• Mevcut organizasyonel yapı / insan kaynakları / yetki sorumluluklar ve etkinlik / verimlilik analizi
• Şirket işleyişine uygun organizasyon yapısı ve organizasyon şemasının belirlenmesi
• İş değerlendirme ve personel kademelendirme çalışmalarının yapılması
• Çalışan memnuniyet ve motivasyon analizlerinin yapılması
• Performans değerlendirme ve ödül/ceza sisteminin kurulması
• Performansa bağlı ücretlendirme sisteminin oluşturulması
• Kariyer planlama ve eğitim ihtiyaç planlamasının yapılması
• İşe alma/işten çıkarma işleyişinin sistematik hale getirilmesi
• İnsan kaynakları fonksiyonunun oluşturulması (organizasyon, iş tanımları, iş akış prosedürleri)