phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

ORAN (ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI)

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kayseri yenilikçi, girişimci, hayırsever ve çalışkan insanı ile marka bir şehirdir. Kayseri de 3 adet Organize Sanayi Bölgesi, 1 adet Serbest Bölge ve 11 adet Küçük Sanayi Sitesini faaliyet göstermektedir. Bu alanlar arasında sanayi, ticaret, sağlık, madencilik, tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Madencilik açısından çok zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olan Sivas’ta, son yıllarda sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Ayrıca Sivas, ulaşım açısından ülkemizin dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağına sahiptir. Bu açıdan lojistik yatırımları için çok önemli yatırım imkânları sunmaktadır.

Yozgat ilinde tarım ön plana çıkmakta, özellikle ilin yüzölçümünün %98’i coğrafi ve toprak yapısı itibarı ile tarıma oldukça uygundur. Bunun yanı sıra il hayvancılık açısından da son derece uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek verecektir. Özellikle ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Ar-Ge faaliyetleri yürütülerek yatırımcılara fizibilitesi yapılmış ve bölge potansiyellerine en uygun yatırım imkânları sunulacaktır. Ajans, mali destek programı kapsamında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak ve 12 ay içerisinde uygulanacak projeleri destekleyecektir. Bu sayede bölgenin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik olarak birçok boyutta kalkınması sağlanacaktır. Ajans destek ve faaliyetlerinin büyük bir kısmının bölgedeki özel sektöre sunulacağı düşünülürse, bölgenin Kalkınma Ajansı destekleri ile çok hızlı bir şekilde gelişmesi kaçınılmazdır.

ORAN Kalkınma Ajansının temel amacı bölgenin çok boyutlu kalkınması için gerekli altyapının hazırlanmasıdır.