phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

Genel Şirket İşleyişinin İyileştirilmesi/Geliştirilmesi

• Mevcut İş akışları / operasyonel etkinlik / verimlilik analizi
• Mevcut bilgi sistemleri etkinliği / verimlilik analizi
• Bütün departmanları merkeze alan ve diğer departmanlarla olan iletişimin (sözlü, yazılı) gösterildiği iş akış haritalarının oluşturulması
• İlgili sektördeki en iyi uygulamaların incelenmesi
• Şirket geneli faaliyetlerle ilgili olarak iyileştirme-geliştirme alanlarının belirlenmesi
• Bütün departmanlar tarafından hem kendi aralarında, hem de üst yönetime verilmesi gerekli raporların önerilmesi ve uygun görülenlerin rutin olarak raporlanması ile ilgili raporlama yapısının önerilmesi
• İdari Departmanlarda ve üretim de kapsayacak şekilde Maliyet azaltıcı / karlılık artırıcı gelişim alanları / önlemlerin belirlenmesi
• Departman hedeflerinin, üst yönetim hedeflerinin belirlenmesi (kısa, orta, uzun vadeli), hedeflerin bir birini destekleme durumlarının incelenmesi ve sayısal verilerin veri analizlerinin yapılma yöntemlerinin belirlenmesi.
• Uygulamaya yönelik ve hedefleri gerçekleştirebilmek için aksiyon planlarının belirlenmesi (proje süresince uygulanması planlanan konulara ait 5N-1K ya cevap veren aksiyon planlarının belirlenmesi
• Makine, kalıp ve aparat listelerinin oluşturulması
• Makine çalıştırma, güvenlik ve bakım talimatlarının güncellenmesi, eksik olanların hazırlanması
• Günlük, haftalık, aylık, yıllık, v.b periyodik bakım planlarının hazırlanması
• Her makine için sicil kartı açılması ve makine ile ilgili planlı ve plansız bakımların bu kartlardan takip edilerek analizlerinin yapılması
• Satınalma malzeme talep ve teklif yönetimi sisteminin oluşturulması
• Depo giriş ve satınalma faaliyet doğrulama sisteminin kurulması
• Tedarikçi değerlendirme, onaylı tedarikçi, listesi kullanma ve tedarikçi performans izleme sisteminin kullanılması
• Satış ve Pazarlama müşteri memnuniyet ve şikayet ölçüm sisteminin kurulması
• Satış Pazarlama-Planlama-Tasarım-Üretim-Kalite kontrol bilgi akışının sistematik hale getirilmesi
• Tasarım faaliyetlerinin şirket geneli sistem akışındaki yeri ve iletişim şeklinin belirlenmesi.
• Tasarım faaliyetlerinin alınması, planlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, doğrulanması ve onaylanması safhalarını belirten iş akışının ve kayıtların tutulmasının sistematik hale getirilmesi
• Önerilen iş akış prosedürlerinin kalite yönetim sistemlerine paralel / uygun bir şekilde hazırlanması
• Şirket dâhili işleyişinin standart hale gelmeye ve şirket içi uygulamaları netleştirmeye yönelik olarak ofis prosedürleri kılavuzunun hazırlanması