phone +90 352 222 51 37
email info@rotakalite.com

HİZMETLER

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri


Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynaklarımız azalmaktadır.
Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.  

Enerji Yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.  

ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sistemi Standardının faydaları nelerdir?
• Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.  
• Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.  
• Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.  
• Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.  
• İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.  
• Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.  
• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.  
• Diğer Yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.  

ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sistemi Standardını kimler kullanabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.